изстрел

същ. - гърмеж, пукот, стрелба
същ. - взрив, детонация, изгърмяване, гръмване
същ. - гръм, трясък
същ. - залп, патрон, снаряд
същ. - изстрелване, хаплива забележка

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • давам изстрел — словосъч. стрелям, гърмя, гръмвам …   Български синонимен речник

  • взрив — същ. експлозия, пукот, гърмеж, трясък, избухване, избух същ. детонация същ. изстрел, изгърмяване, гръмване …   Български синонимен речник

  • гръм — същ. трясък, пукот, гърмеж, изстрел същ. гръмотевица, мълния същ. бумтеж, бумтене, бучене същ. ек, ехтене, ечене, тътен, тътнеж същ. кънтеж, ехо същ. трескавица …   Български синонимен речник

  • гръмвам — гл. избухвам, трясвам, изкънтявам, прокънтявам гл. изстрелвам, изгърмявам гл. пуквам гл. стрелям гл. давам изстрел, гърмя …   Български синонимен речник

  • гръмване — същ. изстрел, взрив, детонация, изгърмяване …   Български синонимен речник

  • гърмеж — същ. пукот, гръм, тътнеж, кънтеж, екот, взрив същ. изстрел, стрелба същ. гръмотевица, мълния, трясък, бумтеж, бумтене, бучене …   Български синонимен речник

  • гърмя — гл. изгърмявам, ехтя, кънтя, буча, бумтя, бухтя, разгърмявам се, разехтявам се, разкънтявам се, еквам, изехтявам, заехтявам, избухвам гл. стрелям, пушкам, давам изстрел гл. еча гл. трещя, тряскам, изтрещявам, удрям, думкам гл. гръмвам гл …   Български синонимен речник

  • детонация — същ. взрив, експлозия, избухване същ. изстрел, изгърмяване, гръмване …   Български синонимен речник

  • залп — същ. изстрел, патрон, снаряд …   Български синонимен речник

  • изгърмявам — гл. гръмвам, давам изстрел, избухвам, изехтявам, изтрещявам, пуквам гл. бумтя, гърмя, еча гл. изстрелвам гл. трещя, тряскам, буча, удрям, думкам гл. експлодирам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.